ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งมอบอำนาจนายกให้รองนายกและปลัดเทศบาลตำบลปะแตให้ปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน