ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ
  รายละเอียด :

 เปิดรับสมัครวันที่ 4ถึงวันที่ 7 สิหาคม 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 2177 คน