ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งท่องเทียว (กิจกรรมล่องแก่งบ้านตอเลาะ) หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 950 คน