ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 ส.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้อถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 ส.ค. 2563
3 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 ส.ค. 2563
4 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างท้่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
205
06 ส.ค. 2562
5 เทศบาลตำบลปะแตฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
63
22 มิ.ย. 2562
6 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
28 ธ.ค. 2561
7 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
10 ต.ค. 2561
8 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 เม.ย. 2561
9 ขอรับบริจาคมือถือเก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 มี.ค. 2561
10 เทศบาลตำบลปะแต รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
02 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11