ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคมครั้งที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
756
23 พ.ย. 2563
2 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
657
14 ส.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้อถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
658
07 ส.ค. 2563
4 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
683
04 ส.ค. 2563
5 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างท้่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
874
06 ส.ค. 2562
6 เทศบาลตำบลปะแตฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
664
22 มิ.ย. 2562
7 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
693
28 ธ.ค. 2561
8 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
753
10 ต.ค. 2561
9 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
703
11 เม.ย. 2561
10 ขอรับบริจาคมือถือเก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
718
27 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11