ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
314
14 มิ.ย. 2564
2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
01 มิ.ย. 2564
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
300
21 พ.ค. 2564
4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายนประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
01 พ.ค. 2564
5 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคมประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
01 เม.ย. 2564
6 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
01 มี.ค. 2564
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคมประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
01 ก.พ. 2564
8 ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งท่องเทียว (กิจกรรมล่องแก่งบ้านตอเลาะ) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
951
14 ธ.ค. 2563
9 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
538
01 ธ.ค. 2563
10 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
536
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37