ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 มิ.ย. 2565
2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายนประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 พ.ค. 2565
3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคมประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 เม.ย. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายบ้านตอเลาะ - กูแว ช่วงที่ 2 หมู่ 1 บ้านบายอ ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 มี.ค. 2565
5 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 มี.ค. 2565
6 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายบ้านตอเลาะ - กูแว ช่วงที่ 2 หมู่ 1 บ้านบายอ ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 ก.พ. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน(ระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
52
23 ก.พ. 2565
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน(ระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 ก.พ. 2565
9 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคมประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.พ. 2565
10 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคมประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42