ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายนประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2564
2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ก.ย. 2564
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแจะ-ฮูจงบายอ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 ส.ค. 2564
4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 ส.ค. 2564
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านซีรอถึงสายบ้านบูเกะปิ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 ส.ค. 2564
6 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคมประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ส.ค. 2564
7 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทำนบ-ลาตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 ก.ค. 2564
8 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ก.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
340
14 มิ.ย. 2564
10 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
01 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38