กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564


รายละเอียด :
    

 โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนาและสร้างความเข้าใจที่ดี ประจำปี 2564

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วันวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2564

ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลปะแต

จัดโดยเทศบาลตำบลปะแต ร่วมกับชมรมอีหม่ามตำบลปะแตและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปะแต

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564    อ่าน 141 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**