กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565


รายละเอียด :
    

 

เทศบาลตำบลปะแต จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลปะแต ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปะแต ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลปะแต มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และดำเนินชีวิต โดยมี นายสมศักดิื ศรีสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลปะแต เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565    อ่าน 52 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**