ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคาร ภายในศูนย์เยาวชน หมู่ที่ 6 บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 2062 คน