แบบฟอร์มต่าง ๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรของเจ้าหน้ารัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
919
28 พ.ย. 2560
2 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
906
28 พ.ย. 2560
3 แบบฟอร์มใบลากิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
906
28 พ.ย. 2560
4 แบบประเมินบุคคล ระดับ 1-2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
10 พ.ย. 2553
5 แบบประเมินบุคคลในระดับควบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1002
10 พ.ย. 2553
6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1010
10 พ.ย. 2553
7 แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
10 พ.ย. 2553
8 สัญญาจ้างพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
10 พ.ย. 2553
9 สัญญาทุนป.โท ดาวน์โหลดเอกสาร
1003
10 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1