มาตรฐานการปฏิบัตงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
540
11 พ.ค. 2564
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
549
06 พ.ค. 2564
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
541
06 พ.ค. 2564
4 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
550
28 เม.ย. 2564
5 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
914
19 เม.ย. 2562
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
914
16 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1