ข่าว : “ ร่วมสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว มุ่งสู่ความพอเพียง ”

รายละเอียด  : “ ร่วมสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว มุ่งสู่ความพอเพียง ”ผู้แจ้งข่าว : เทศบาลตำบลปะแต ประกาศเมื่อ :