ข่าว : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร.073-205055

รายละเอียด  : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โทร.073-205055ผู้แจ้งข่าว : แอดมิน ประกาศเมื่อ :