สำนักปลัดเทศบาล
นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์
ปลัดเทศบาลตำบลปะแต
นางสาวฟาริดา สุระคำแหง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวโรสณา แยนา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวขวัญชนก ทวีวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
นางสาวยาวารี กือเตะ
ผู้ช่ายเจ้าพนักงานธุรการ
นายฮาซะบูเลาะ อาบูบากา
พนักงานขับรถยนต์
นายมาหะมะ รอฮิง
คนตกแต่งสวน
นายต่วนแม ปาแซ
คนงานทั่วไป
นายอับดุลเลาะ กาแป๊ะ
คนงานทั่วไป
นายหามะ ดาลี
คนงานทั่วไป
นายรอมือลี กอแต
คนงานทั่วไป
นางสาวคอรีเยาะ มาซอ
คนงานทั่วไป