ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
970
01 พ.ย. 2562
92 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
982
10 ต.ค. 2562
93 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
945
10 ต.ค. 2562
94 ประกาศเผยแพร่การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
535
10 ต.ค. 2562
95 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
952
01 ต.ค. 2562
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมดหล็กภายในหมู่บ้าน สายสะป๋อง บาซาลาแป (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
937
20 ก.ย. 2562
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโต๊ะตือมัน บาซลาแป ดาวน์โหลดเอกสาร
929
18 ก.ย. 2562
98 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสะป๋อง - บาซาลาแป (ช่วงที่ 2) กิโลเมตรที่ 2+800-5+100 บ้านสะป๋อง หมู่ที่ 3 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1018
11 ก.ย. 2562
99 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโต๊ะตือมัน บาซาลาแป หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
967
10 ก.ย. 2562
100 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
959
06 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40