ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 7 โรง ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
975
15 มิ.ย. 2558
302 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
979
01 มิ.ย. 2558
303 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันศพด.ตอเลาะ เทอม 1-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
972
11 พ.ค. 2558
304 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันศพด.ฆอรอราแม เทอม 1-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
11 พ.ค. 2558
305 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันศพด.ปะแต เทอม 1-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
972
11 พ.ค. 2558
306 ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการปันรักให้น้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
981
08 พ.ค. 2558
307 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปะแต ภาคเรียนที่ 1-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
06 พ.ค. 2558
308 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 7 โรง ภาคเรียนที่ 1-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
965
06 พ.ค. 2558
309 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
01 พ.ค. 2558
310 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
973
01 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40