ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมประตู ณ กูโบร์ บ้านลือเน็ง หมูที 2 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
967
15 ก.ย. 2559
242 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงรักษาความสะอาด 2 ข้างทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
950
15 ก.ย. 2559
243 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ณ บ้านอุเบง หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
958
15 ก.ย. 2559
244 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สามแยกบ้านปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
958
15 ก.ย. 2559
245 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
957
01 ก.ย. 2559
246 ประกาศผลเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านเจาะตอแล หมู่ที่ 5 บ้านมูนุง ดาวน์โหลดเอกสาร
967
11 ส.ค. 2559
247 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านปอเนาะบูยา หมู่ที่ 4 บ้านฆอรอราแม ดาวน์โหลดเอกสาร
957
11 ส.ค. 2559
248 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านเจาะตอแล หมู่ที่ 5 บ้านมูนุง ดาวน์โหลดเอกสาร
967
05 ส.ค. 2559
249 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านปอเนาะบูยา หมู่ที่ 4 บ้านฆอรอราแม ดาวน์โหลดเอกสาร
956
05 ส.ค. 2559
250 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
957
01 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40