ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั่ว อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
963
26 ก.ย. 2561
142 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านเจาะบองอ-กาโต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
966
21 ก.ย. 2561
143 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมแอลอีดีโซล่าเซลล์ หมู่3-4-5-9 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
953
21 ก.ย. 2561
144 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ(สันมน คสล.บ้านปะแต) หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
953
21 ก.ย. 2561
145 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลือเน็ง-บ้านโต๊ะตือมัน หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
954
21 ก.ย. 2561
146 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
951
18 ก.ย. 2561
147 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมแอลอีดีโซล่าเซลล์ หมู่ที่3-4-5-9 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
949
17 ก.ย. 2561
148 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
967
17 ก.ย. 2561
149 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
946
17 ก.ย. 2561
150 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านบาแบ หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
954
07 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40