ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
949
01 ก.ย. 2562
102 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
942
15 ส.ค. 2562
103 ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
933
15 ส.ค. 2562
104 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
956
01 ส.ค. 2562
105 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
916
05 ก.ค. 2562
106 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
972
01 ก.ค. 2562
107 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
958
01 มิ.ย. 2562
108 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
969
01 พ.ค. 2562
109 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านถนนสายภูเขาไฟ จาเราะนีมอ หมู่ที่1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
964
26 เม.ย. 2562
110 ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ดาวน์โหลดเอกสาร
960
19 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40