ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
952
16 เม.ย. 2563
62 ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
940
16 เม.ย. 2563
63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมตำบลปะแต หมูที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1034
08 เม.ย. 2563
64 ปร.4 ปร.5 ปร.6 โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมตำบลปะแต บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1055
08 เม.ย. 2563
65 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคมประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
920
01 เม.ย. 2563
66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะป๋อง บ้านบาซาลาแป หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1033
31 มี.ค. 2563
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลือเน็ง บ้านโต๊ะตือมัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1044
31 มี.ค. 2563
68 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
970
27 มี.ค. 2563
69 ปร.4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
972
27 มี.ค. 2563
70 ปร.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
939
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40