ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ปร.6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
942
27 มี.ค. 2563
72 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบส่งฝ่ายบ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1009
25 มี.ค. 2563
73 ปร.5 โครงการซ่อมแซมระบบส่งฝ่ายบ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
959
25 มี.ค. 2563
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลือเน็ง บ้านโต๊ะตือมัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
539
24 มี.ค. 2563
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะป๋อง บ้านบาซาลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
535
24 มี.ค. 2563
76 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
943
01 มี.ค. 2563
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคาร ภายในศูนย์เยาวชน หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
536
28 ก.พ. 2563
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินปรับพื้นที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
536
21 ก.พ. 2563
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกถนนสายบูเกะกาโต๊ะ หมู่ 7 บ้านกาโต๊ะ ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
533
14 ก.พ. 2563
80 ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลปะแต กว้่าง 100.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร บ้านปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
979
13 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40