ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
954
16 มี.ค. 2559
262 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
996
01 มี.ค. 2559
263 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านบือแนซือมอ-บ้านเตียง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
969
19 ก.พ. 2559
264 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. บ้านบือแนซือมอ-บ้านเตียง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
967
17 ก.พ. 2559
265 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
956
01 ก.พ. 2559
266 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
969
25 ม.ค. 2559
267 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนสายสะป๋อง-บาซาลาแป หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
974
19 ม.ค. 2559
268 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสะป๋อง-บาซาลาแป หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
965
14 ม.ค. 2559
269 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
983
01 ม.ค. 2559
270 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
997
01 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40