ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
335
21 พ.ค. 2564
22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายนประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
01 พ.ค. 2564
23 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาบ้านลือเน็ง หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 เม.ย. 2564
24 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคมประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
576
01 เม.ย. 2564
25 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
599
01 มี.ค. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเจาะบือเดาะ - ฮูจงซูแง หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 ก.พ. 2564
27 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคมประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
01 ก.พ. 2564
28 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเจาะบือเดาะ - ฮูจงซูแง หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 ม.ค. 2564
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่ิอสร้างการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งท่องเที่ยว (กิจกรรมล่องแก่งบ้ายตอเลาะ) หมู่ที่ 1 บ้านตอเลาะ ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 ธ.ค. 2563
30 ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแหล่งท่องเทียว (กิจกรรมล่องแก่งบ้านตอเลาะ) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
986
14 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40