ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอ่าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
958
22 ก.ค. 2559
252 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอ่าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
948
15 ก.ค. 2559
253 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
964
01 ก.ค. 2559
254 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายหมู่บ้าน สายกือซง-มาแน หมู่ 3 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
948
21 มิ.ย. 2559
255 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายหมู่บ้าน สายกือซง-มาแน หมู่ 3 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
948
14 มิ.ย. 2559
256 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
959
01 มิ.ย. 2559
257 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
950
01 พ.ค. 2559
258 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
947
01 เม.ย. 2559
259 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการฝายน้ำล้น บ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
29 มี.ค. 2559
260 ประกาศผลเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
954
21 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40