ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านเจาะบองอ-กาโต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
961
07 ก.ย. 2561
152 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ(สันมน คสล.บ้านปะแต) หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
949
07 ก.ย. 2561
153 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั่ว อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
959
07 ก.ย. 2561
154 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อเก็บน้ำบ้านมาแบ หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
957
07 ก.ย. 2561
155 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
958
01 ก.ย. 2561
156 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้าย(ติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตำบลปะแต จำนวน 14 ชุด) ดาวน์โหลดเอกสาร
984
29 ส.ค. 2561
157 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
959
01 ส.ค. 2561
158 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
948
09 ก.ค. 2561
159 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
953
01 ก.ค. 2561
160 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
957
01 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40