ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลอง สายบ้านจาเราะเมาะแต-บูเกะจิ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
963
04 ธ.ค. 2557
332 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
992
01 ธ.ค. 2557
333 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายจาเราะเมาะแต-บ้านบูเกะจิ หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
983
28 พ.ย. 2557
334 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายปาแตบือแน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
973
27 พ.ย. 2557
335 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายปาแตบือแน หมู่ที่ 7 บ้านกาโต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
970
25 พ.ย. 2557
336 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายบ้านตือโล๊ะ-ลือเน็ง หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
992
07 พ.ย. 2557
337 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
989
01 พ.ย. 2557
338 ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวันศพด.บ้านตอเลาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
975
27 ต.ค. 2557
339 ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวันศพด.ฆอรอราแม ดาวน์โหลดเอกสาร
973
27 ต.ค. 2557
340 ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวันศพด.ปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
959
27 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40