ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านอุเบง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
973
08 ธ.ค. 2560
182 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ณ ถนนสายบือแนกูบู-บูเกะจิ หมู่ที่ 7 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
954
08 ธ.ค. 2560
183 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
962
01 ธ.ค. 2560
184 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ณ บ้านบือแนกูบู-บูเกะจิ หมู่ที่ 7 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
966
01 ธ.ค. 2560
185 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
962
01 พ.ย. 2560
186 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
960
09 ต.ค. 2560
187 ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
02 ต.ค. 2560
188 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
967
02 ต.ค. 2560
189 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
956
01 ต.ค. 2560
190 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สามแยกปะแต สายอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
968
26 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40