ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
992
01 เม.ย. 2560
202 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านบาจุ-จาเราะซีโป๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
977
24 มี.ค. 2560
203 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านบาจุ-จาเราะซีโป๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
970
21 มี.ค. 2560
204 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมงานติดตั้งป้ายอักษรโลหะ ทะเลหมอก) ดาวน์โหลดเอกสาร
959
10 มี.ค. 2560
205 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
992
01 มี.ค. 2560
206 ประกาศาคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมงานติดตั้งป้ายโลหะ Labu in love) ดาวน์โหลดเอกสาร
961
28 ก.พ. 2560
207 ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมงานติดตั้งป้ายอักษรโลหะ ทะเลหมอก) ดาวน์โหลดเอกสาร
958
28 ก.พ. 2560
208 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมืองลาบู งานก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม บริเวณน้ำตกนกน้อยและบริเวณจุดชมทะเลหมอก กม.8 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
990
24 ก.พ. 2560
209 ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมืองลาบู งานก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม บริเวณน้ำตกนกน้อยและบริเวณจุดชมทะเลหมอก กม.8 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
967
23 ก.พ. 2560
210 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรับปรุงซ่อมแซมบันได แปลงเกษตร และอาคารละหมาดฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
959
17 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40