ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผลเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ณ สายลือเน็ง-โต๊ะตือมัน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
966
30 พ.ย. 2558
272 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
975
25 พ.ย. 2558
273 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
964
17 พ.ย. 2558
274 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโล๊ะเว หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
965
17 พ.ย. 2558
275 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ณ สายลือเน็ง-โต๊ะตือมัน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
09 พ.ย. 2558
276 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
990
03 พ.ย. 2558
277 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโล๊ะเว หมู่ที่ 9 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
983
03 พ.ย. 2558
278 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
978
01 พ.ย. 2558
279 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามประกาศคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
965
12 ต.ค. 2558
280 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
995
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40