ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบาดาลเพื่อระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 ส.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงดินลูกรัง สายทำนบ-ลาตอ (ช่วงที่ 2 ) หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 ส.ค. 2564
13 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคมประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 ส.ค. 2564
14 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงดินลูกรัง สายทำนบ-ลาตอ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ค. 2564
15 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบาดาลเพื่อระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านลือเน็ง ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 ก.ค. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทำนบ - ลาตอ หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ก.ค. 2564
17 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทำนบ-ลาตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 ก.ค. 2564
18 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ก.ค. 2564
19 ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
359
14 มิ.ย. 2564
20 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
556
01 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40