ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ปร.4 ปร.5 โครงการถมดินปรับพื้นที่ สนามศูนย์เยาวชน เทศบาลตำบลปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กว้าง 100.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
13 ก.พ. 2563
82 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563(เพิ่มเติม1) ดาวน์โหลดเอกสาร
537
13 ก.พ. 2563
83 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกถนนสายบูเกะกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
960
05 ก.พ. 2563
84 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคาร ภายในศูนย์เยาวชน หมู่ที่ 6 บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
04 ก.พ. 2563
85 ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคาร ภายในศูนย์เยาวชน หมู่ที่ 6 บ้านปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
999
04 ก.พ. 2563
86 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
538
03 ก.พ. 2563
87 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
941
01 ก.พ. 2563
88 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
960
01 ม.ค. 2563
89 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดิน จำนวน 5ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เยาวชนตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
948
19 ธ.ค. 2562
90 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
944
01 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40