ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปะแต ภาคเรียนที่ 2-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
975
27 ต.ค. 2557
342 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 7 โรง ภาคเรียนที่ 2-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
962
27 ต.ค. 2557
343 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
970
27 ต.ค. 2557
344 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลอง สายบ้านตือโล๊ะ-ลือเน็ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
977
27 ต.ค. 2557
345 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
983
22 ต.ค. 2557
346 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
01 ต.ค. 2557
347 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
01 ต.ค. 2557
348 ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
990
01 ต.ค. 2557
349 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1030
01 ก.ย. 2557
350 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวิทยุเครื่องดำ ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
27 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40