ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
01 ต.ค. 2558
282 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
981
01 ต.ค. 2558
283 ประกาศเทศบาลตำบลปะแต เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับครุภัณฑ์ ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาท และ ที่ดินก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
979
01 ต.ค. 2558
284 ประกาศผลการเสนอราคาโครการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจาเลาะ บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
28 ก.ย. 2558
285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหินคลุก ณ ถนนสายบ้านจาเลาะ บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
970
23 ก.ย. 2558
286 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
983
01 ก.ย. 2558
287 ประกาศผลการเสนอราคาโครการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบูเกะจายอ-บ้านเตียง ดาวน์โหลดเอกสาร
970
31 ส.ค. 2558
288 ประกาศผลการเสนอราคาโครการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายปอเนาะบูโร๊ะ บ้านปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
978
31 ส.ค. 2558
289 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ณ สายบ้านบูเกะจายอ-บ้านเตียง บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
974
24 ส.ค. 2558
290 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านปอเนาบูโร๊ะ บ้านบูเกะจิ หมู่ที 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
978
24 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40