ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจัดจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ดาวน์โหลดเอกสาร
962
19 เม.ย. 2562
112 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านถนนสายภูเขาไฟ จาเราะนีมอ หมู่ที่1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
961
19 เม.ย. 2562
113 ประกาศผลการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการปรับเปลี่ยนหลอดไฟชนิดหลอดประหยัดพลัง LED ดาวน์โหลดเอกสาร
962
18 เม.ย. 2562
114 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ แบบกล่องลวดตาข่าย(Gabions) ณ บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
959
11 เม.ย. 2562
115 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
920
11 เม.ย. 2562
116 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ แบบกล่องลวดตาข่าย(Gabions) ณ บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
962
05 เม.ย. 2562
117 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ำ (อเนกประสงค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
934
05 เม.ย. 2562
118 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโต๊ะตือมัน-สะป๋อง หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
970
03 เม.ย. 2562
119 ประกาศราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการปรับเปลี่ยนหลอดไฟชนิดหลอดประหยัดพลัง LED ดาวน์โหลดเอกสาร
964
03 เม.ย. 2562
120 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
944
01 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40