ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
01 ธ.ค. 2556
362 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1014
01 พ.ย. 2556
363 ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1039
25 ต.ค. 2556
364 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1047
01 ต.ค. 2556
365 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1049
01 ต.ค. 2556
366 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบาปะ-บากง ม.5 ต.ปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
992
30 ก.ย. 2556
367 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมประตูมัลยิดบ้านกาโต๊ะ ม.7 ต.ปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
1007
30 ก.ย. 2556
368 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1046
01 ก.ย. 2556
369 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
01 ส.ค. 2556
370 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1035
01 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40