ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านกาโต๊ะ -บูเกะกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
962
15 พ.ย. 2559
232 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
974
01 พ.ย. 2559
233 ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
997
03 ต.ค. 2559
234 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
989
03 ต.ค. 2559
235 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
977
01 ต.ค. 2559
236 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ สายฆอรอราแม-อุเบง หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
964
19 ก.ย. 2559
237 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมประตู ณ กูโบร์ บ้านลือเน็ง หมูที 2 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
955
19 ก.ย. 2559
238 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายบือแนซือมอ หมูที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
956
19 ก.ย. 2559
239 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายบือแนซือมอ หมูที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
967
16 ก.ย. 2559
240 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ สายฆอรอราแม-อุเบง หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
974
15 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40