ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ณ ถนนสายภูเขาไฟ-บ้านเจาะนีมอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
952
22 พ.ค. 2561
162 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ณ ถนนสายภูเขาไฟ-บ้านเจาะนีมอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
953
11 พ.ค. 2561
163 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล(กิจกรรมบำรุงรักษาความสะอาด 2 ข้างทาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
956
08 พ.ค. 2561
164 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล(กิจกรรมบำรุงรักษาความสะอาด 2 ข้างทาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
958
08 พ.ค. 2561
165 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
974
01 พ.ค. 2561
166 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
948
10 เม.ย. 2561
167 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
960
01 เม.ย. 2561
168 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสายบ้านบายอ-บ้านเจาะกือแดะ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
986
21 มี.ค. 2561
169 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายบ้านบายอ-บ้านเจาะกือแดะ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
1006
16 มี.ค. 2561
170 ประกาศผลการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบแลน(LAN)อาคารใหม่สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
945
12 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40