ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศเทศบาลตำบลปะแต เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
960
18 ม.ค. 2560
222 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ณ บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
972
17 ม.ค. 2560
223 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
993
01 ม.ค. 2560
224 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ณ บ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
957
16 ธ.ค. 2559
225 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ณ บ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
959
16 ธ.ค. 2559
226 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ณ บ้านสะป็อง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
963
16 ธ.ค. 2559
227 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ณ บ้านสะป็อง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
940
16 ธ.ค. 2559
228 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
992
01 ธ.ค. 2559
229 ประกาศเทศบาลตำบลปะแต เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
962
18 พ.ย. 2559
230 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านกาโต๊ะ -บูเกะกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
963
17 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40