ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ (สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
976
10 ส.ค. 2558
292 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
966
01 ส.ค. 2558
293 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบูเกะจิ-บูเกะดาแล หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
980
27 ก.ค. 2558
294 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ณ ถนนสายบูเกะจิ-บูเกะดาแล ดาวน์โหลดเอกสาร
982
20 ก.ค. 2558
295 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
980
06 ก.ค. 2558
296 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
972
01 ก.ค. 2558
297 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายเจาะบือเดาะ-ฮูจงซูแง (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
976
01 ก.ค. 2558
298 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกผิวจราจรลูกรังสายเจาะบือเดาะ-ฮูจงซูแง (ช่วงที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
976
29 มิ.ย. 2558
299 ประกาศราคากลางจัดซื้ออินทผาลัมโครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
983
25 มิ.ย. 2558
300 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
980
25 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40