ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
961
01 ก.ย. 2560
192 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
952
18 ส.ค. 2560
193 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฆอรอราแม บ้านตอเลาะ บ้านปะแต ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
968
17 ส.ค. 2560
194 ประกาศราคากลางโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
964
17 ส.ค. 2560
195 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสายบ้านตะโล๊ะบาเวะ-บ้านกูแว บ้านตะโล๊ะเว หมู่ที่ 9 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
963
08 ส.ค. 2560
196 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายบ้านตะโล๊ะบาเวะ-บ้านกูแว บ้านตะโล๊ะเว หมู่ที่ 9 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
967
07 ส.ค. 2560
197 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
953
01 ส.ค. 2560
198 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
954
01 ก.ค. 2560
199 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
967
01 มิ.ย. 2560
200 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
970
01 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40