ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคมประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
932
01 ส.ค. 2563
52 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายนประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
924
01 ก.ค. 2563
53 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
940
29 มิ.ย. 2563
54 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
925
01 มิ.ย. 2563
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
535
20 พ.ค. 2563
56 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายนประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
926
01 พ.ค. 2563
57 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออินทผาลัมโครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1038
21 เม.ย. 2563
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP พัฒนาแห่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมตำบลปะแต หมู่ที่ 6 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
538
21 เม.ย. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านตะโล๊ะเว ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
537
21 เม.ย. 2563
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต โดยซ่อมแซมท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี ดาวน์โหลดเอกสาร
536
20 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40