ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายเจาะบือเดาะ-ฮูจงซูแง (ช่วงที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
974
30 มี.ค. 2558
312 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกผิวจราจรลูกรัง สายเจาะบือเดาะ-ฮูจงซูแง(ช่วงที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
972
26 มี.ค. 2558
313 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายตอเลาะ-กูแว หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
966
12 มี.ค. 2558
314 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแนกูบู-บ้านบูเกะจิ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
979
11 มี.ค. 2558
315 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกผิวจราจรลูกรัง สายบ้านตอเลาะ-กูแว บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
974
09 มี.ค. 2558
316 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ณ สายบ้านบือแนกูบู-บ้านบูเกะจิ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
963
06 มี.ค. 2558
317 ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงร้อนรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
966
03 มี.ค. 2558
318 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
964
02 มี.ค. 2558
319 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
974
01 มี.ค. 2558
320 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
970
24 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40