ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศราคากลางโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรับปรุงและตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมรับเสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
962
17 ก.พ. 2560
212 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรับปรุงและตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมรับเสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
961
17 ก.พ. 2560
213 ประกาศราคากลางโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรับปรุงซ่อมแซมบันได แปลงเกษตร และอาคารละหมาดฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
952
16 ก.พ. 2560
214 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมงานป้ายประชสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่) ดาวน์โหลดเอกสาร
954
10 ก.พ. 2560
215 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับพื้นที่ลานกิจกรรมฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
951
09 ก.พ. 2560
216 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมงานติดตั้งป้ายโลหะ Labu in love) ดาวน์โหลดเอกสาร
953
09 ก.พ. 2560
217 ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับพื้นที่ลานกิจกรรมฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
943
08 ก.พ. 2560
218 ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมงานป้ายประชสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่) ดาวน์โหลดเอกสาร
954
08 ก.พ. 2560
219 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1006
01 ก.พ. 2560
220 ประกาศผลเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ณ บ้านปะแต หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
951
31 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40