ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศราคากลางติดตั้งระบบแลน(LAN)อาคารใหม่สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
960
09 มี.ค. 2561
172 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
959
01 มี.ค. 2561
173 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
968
01 ก.พ. 2561
174 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
950
18 ม.ค. 2561
175 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
01 ม.ค. 2561
176 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านลือเน็ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
949
21 ธ.ค. 2560
177 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านบาจุ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
942
20 ธ.ค. 2560
178 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านอุเบง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
942
20 ธ.ค. 2560
179 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านลือเน็ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
966
13 ธ.ค. 2560
180 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านบาจุ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
971
08 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40