ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
568
01 ธ.ค. 2563
32 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
565
01 ธ.ค. 2563
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายลือเน็ง เตียง หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 พ.ย. 2563
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาแบ พงสาแก หมู่ที่ 4 บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 พ.ย. 2563
35 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคมประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
580
01 พ.ย. 2563
36 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายลือเน็ง เตียง หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 ต.ค. 2563
37 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาแบ-พงสาแก หมู่ที่ 4 บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 ต.ค. 2563
38 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายนประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
957
01 ต.ค. 2563
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
981
01 ต.ค. 2563
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบูเกะกาโต๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
535
22 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40