ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
922
17 ม.ค. 2562
132 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
952
01 ม.ค. 2562
133 ประกาศผลการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับห้องเรียน โครงการพฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.ปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
947
03 ธ.ค. 2561
134 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
961
01 ธ.ค. 2561
135 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
956
01 พ.ย. 2561
136 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
959
11 ต.ค. 2561
137 ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
969
10 ต.ค. 2561
138 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
995
10 ต.ค. 2561
139 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
962
01 ต.ค. 2561
140 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลือเน็ง-บ้านโต๊ะตือมัน หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
956
27 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40