ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโต๊ะตือมัน-สะป๋อง หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
951
25 มี.ค. 2562
122 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกูดง จาเราะรามา บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
943
12 มี.ค. 2562
123 ประกาศเทศบาลตำบลปะแต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
971
08 มี.ค. 2562
124 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
951
01 มี.ค. 2562
125 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกูดง จาเราะรามา บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
940
01 มี.ค. 2562
126 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนครีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
947
22 ก.พ. 2562
127 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญมาก บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
955
21 ก.พ. 2562
128 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนครีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
943
20 ก.พ. 2562
129 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญมาก บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
951
14 ก.พ. 2562
130 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
953
01 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40