ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
998
01 ก.พ. 2558
322 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายตอเลาะ-กูแว บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
984
26 ม.ค. 2558
323 ประกาศผลการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลอง ณ สายบ้านกือซง-บ้านแนมูตง หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง ดาวน์โหลดเอกสาร
978
16 ม.ค. 2558
324 ประกาศขุดลอกคลอง ณ สายบ้านกือซง-บ้านแนมูตง หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง ดาวน์โหลดเอกสาร
992
15 ม.ค. 2558
325 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ณ ถนนสายตอเลาะ-กูแว บ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
990
15 ม.ค. 2558
326 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 7 โรง ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
969
12 ม.ค. 2558
327 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
985
01 ม.ค. 2558
328 ประกาศราคากลางโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 87 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
965
25 ธ.ค. 2557
329 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
967
23 ธ.ค. 2557
330 ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ตำบลปะแต ดาวน์โหลดเอกสาร
965
22 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40